06/01/23

A seca e a aposta polo gas fan retroceder a produción eléctrica renovable ao seu nivel máis baixo en catro anos

 Información de Marcos Pérez Pena en Praza Pública

Central de ciclo combinado de Sabón © Grupo Cobra