27/06/22

Elas foron (3º capítulo)

 Emisión do  terceiro e derradeiro capítulo deste curso sobre o protagonismo da muller na historia contemporánea.

 Na elaboración destes programas participou o alumnado de 1º de bacharelato. En concreto: Manuel Bonome López, Antía Cañiza Blanco, Daniela Costa Riesgo, Marlene López de la Rosa, Celeste Medina Lostenau, Lía Piñeiro Carreño, Sara Teijeiro Piñeiro baixo a coordinación do seu profesor Santiago Dans.

As biografías versaron sobre a seguintes figuras: Kusumoto Ine (Oine), Inessa Armand, Edith Clavell, Olympie de Gouges, Virginia Woolf e Katherine Johnson.

Este último capítulo está centrado nas dúas últimas mulleres mencionadas no párrafo anterior.