31/05/22

Celia, Maruxa e Carmiña Delgado Teixeiro - Polos vieiros de Florencio - Día das Letras Galegas 2022