29/12/21

DOUS POEMAS De Uxío Novoneyra (Rock)

 Dous poemas de Novoneyra, do libro Poemas da doada certeza, 1986 - 1993. 

Sintetizador, guitarra e voz vocoder, Xermán Son, 2021.