21/11/21

DOUS POEMAS De Darío Xohán Cabana (Rock)

 Letra de Darío Xohán Cabana, dos libros Verbas a un irmao (1970), e Ábrelle a porta ao día (1981). Guitarra, sintetizador, e voz, Xerman Son 2021.