18/07/21

Fernández-Albalat, a modernidade da Coruña nunha caixa de cristal

 Información de M. Carneiro en La Voz de Galicia

 

Fernández-Albalat e Rodríguez-Losada expoñen en 1964-67 un edificio administrativo e de vivendas para a Xefatura Provincial do Movemento que se afasta rotundamente da linguaxe arquitectónica institucional acostumado na ditadura. Articulado en dous corpos, pecha o barrio histórico da Pescadería na confluencia de San Andrés e Juana de Vega , e dota dunha nova identidade á praza de Pontevedra. Marcos Míguez