19/04/21

Hoxe poño a miña lingua!

De que vai o proxecto

Obxectivos específicos:

 

 • Tomar conciencia da presenza da lingua inglesa na nosa vida diaria e, utilizando esta presenza, promover o uso do galego, e tamén doutras linguas minoritarias do estado (catalán, euskera e valencián).
 • Establecer contactos con outros centros educativos doutras comunidades que teñan outra lingua oficial ademais do castelán.
 • Concienciar as empresas téxtiles da necesidade de promover, non só a lingua inglesa ou castelá, senón tamén as linguas doutras comunidades autonómas como é o caso do galego.

 

Metodoloxía:

 

 1. Pedirase ao alumnado que traia camisetas, suadoiros ou cazadoras que teñan na casa con slogans escritos en inglés.
 2. Tomaranse fotografías de cada prenda de roupa e anotarase a marca de cada unha delas.
 3. A continuación, seleccionaranse as prendas a utilizar. Haberá un grupo de prendas que se escollerán para traducir ao galego. De dita selección serán envidas as fotos a outros institutos de Cataluña, Euskadi e Valencia para que sinalen a tradución no seu idioma.
 4. Con estas fotos crearase un mosaico (ou varios) dixitais, de xeito que, ao pasar o rato do ordenador por riba de cada prenda poderá lerse a tradución en diversas linguas.
 5. Enviaranse estes mosaicos aos institutos participantes.
 6. Por último, o alumnado contactará coas diversas marcas de roupa e escribiralles para intentar concienciar ás empresas téxtiles da necesidade de promover as linguas doutras comunidades autónomas que teñen unha lingua minorizada.
 7. As prendas de roupa poden ser un vehículo de promoción e tamén de coñecemento doutras linguas.

 

 • Departamento implicado: lingua galega, lingua inglesa e tecnoloxía.
 • Destinatarios: alumnado de 3º ESO (traballará na tradución) e 4º de ESO (elaborará as cartas para poñerse en contacto coas empresas téxtiles).