18/04/21

Experimento de Michelson-Morley

 Hai experimentos que axudan a confirmar o que xa sabiamos e hainos que... mudan por completo o noso xeito de entender o mundo! 

Sen intención diso, Michelson e Morley levaron a cabo un experimento que fracasou, e porén, pasou á historia pola súa importancia.