05/01/21

José Antonio Rivas (Friol, 1984), o mellor produtor de leite ecolóxico de Galicia, aposta por reforzar o rural e polo concepto de vacas felices

 Información de Jorge Casanova en La Voz de Galicia