13/10/20

Wolfram. Espías, nazis e maquis

 Alberto Varela Ferreiro (autor e ilustrador).

1939, a Guerra Civil española remata pero un conflito moito máis grande está a piques de estoupar en  Europa e no mundo, no que as novas tácticas e as novas armas van facer do volframio un mineral esencial e escaso no planeta. W.C. Morgan é destinado á sucursal The Anglo South American Bank Ltd. en Galicia. Pero baixo a identidade dun banqueiro agóchase un axente de intelixencia británico coa misión de controlar os movementos nazis na zona, contactar coa guerrilla e iniciar unha guerra comercial que dificulte todo o posible a subministración de volframio á Alemaña do Terceiro Reich. Na viaxe coñece a Molly Morrison unha intrépida axente norteamericana coa que vivirá moitas aventuras...