16/10/20

O papagaio: para a xente miúda

 

O PAPAGAIO é un xornal para a xente miúda, impreso en papel reciclado e a cor. Non contén publicidade, ten periodicidade mensual, e ao longo das 12 páxinas que o compoñen trata de temas de ciencia, ecoloxía, arquitectura, banda deseñada, literatura...
Os contidos das seccións están supervisados por especialistas na materia e ilustrados por diferentes autores e autoras.
O obxectivo do xornal é que as nenas e nenos se interesen pola cienia, a ecoloxía, a historia ou a arte, entre outras, dunha forma amena e divertida.