30/10/20

Musicando a Carvalho Calero

 Carvalho levado ao rap, ao metal, á electrónica e mesmo ao reggae. Oitenta grupos e solistas presentáronse ao certame convocado por Agal e Radio Galega. o 30 de outubro coñécese o gañador

Información de Carlos Crespo en Fugas en La Voz de Galicia

A Banda da Loba é un dos grupos finalistas