30/10/20

Carvalho Calero, o trevo de catro follas que vén do esforzo

 O protagonista das Letras Galegas move a dúbida xa coa grafía do seu nome: Carballo ou Carvalho? A poesía, o humor son parte do saber dun mestre que procuraba o abraio dende o compromiso

Información de Ana Abelenda en Fugas en La Voz de Galicia