17/06/20

Meteoescola no IES Monelos

Co titulo “Experimenta coa meteoroloxía! Aprendendo o método científico a través do tempo”, profesores e profesoras do IES Monelos continuaron avanzando e crecendo no marco deste proxecto. Unha oportunidade de colaborar entre o profesorado, realizando tarefas multidisciplinares. O proxecto ampliouse a outros departamentos do centro, sendo así os participantes neste curso escolar os departamentos de: Bioloxía e Xeoloxía, Tecnoloxía (TIC), Música, Matemáticas, Xeografía e Historia, Lingua castelá e literatura, Educación Plástica, Visual e Artística, Biblioteca, e Dinamización Lingüística. As tarefas previstas foron moitas e moi interesantes como: -Recollida sistemática de datos da estación meteorolóxica -Elaboración e interpretación de climogramas -Parte meteorolóxico semanal E moitas mais pero que la COVID-19 impediu desenvolver.