06/02/20

Chegou a Candeloria ao IES Monelos

O domingo 2 de febreiro é unha data moi especial: é o día da Candeloria,cando anunciase xa a primavera , e as froles brotan por primeira vez e casan os paxariños, e que ademais é unha data para demostrarlle o noso afecto ás presoas ás que queremos e apreciamos. Para celebralo o noso instituto, IES Monelos realizaremos durante esta semana do 27 ao 31 de xaneiro unha recollida de cartas e mensaxes que logo o día 3 de febreiro entregaráselle a cada destinatario.Nelas cada alumn@ poderá escribir os seus sentimentos cada determinada persoa, xa fosen de amor, amizade...,os cales poderán simplemente alegrarlle o día a esa persoa a que queremos. As cartas serán anónimas e nelas terá que estar escrito no sobre o nome e o curso da persoa destinataria. Feliz día da Candeloria! Se queredes buscar mais información sobre esta data querida poderes buscar en: Máis información


Entregamos cartas para mostrar os afectos entre a comunidade educativa do Centro