23/09/23

"ARDĒN' é unha celebración da xente nova porque somos válidas e porque sen nós non hai futuro"

 Información de Ana G. Liste en Praza Pública